Make your own free website on Tripod.com
 

           Boşuna

                    Sen yoksun.........
                    Boşuna yağıyor yağmur...
                    Birlikte ıslanmayacağiz ki.....

                    Boşuna bu nehir......
                    Çırpınıp pırpırlanması.....
                    Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki...

                    Uzar uzar gider..
                    Boşuna yorulur yollar..
                    Birlikte yürüyemiyeceğiz ki..

                    Özlemlerde ayrılıklar da boşuna
                    Öyle uzaklardayız..
                    Birlikte ağlayamayacagız ki

                    Seviyorum seni boşuna..
                    Boşuna yaşıyorum
                    Yasamı Bölüşemiyeceğiz ki ...

                    Aziz Nesin

Şiir dünyası