Make your own free website on Tripod.com
 
 
 


 

seramik üzerine, eskitme ve küflendirme tekniği ile çalıştığım
bir heykel