Make your own free website on Tripod.com
 
 
KELEBEK
Son isteğin nedir?
Sorusu,
Çok, çok kolaydır,
İlk isteğin nedir?
Sorusundan.
Çünkü,
O soruyu
Kimse kimseye soramadı,
Korkusundan.
 
Özdemir Asaf
 
 
 
 
  
 home